Dnes je 25.06.2022

Záměr - pronájem pozemku v k.ú. Pateřín

« zpět

ZÁMĚR :

 

Obec Bílá Lhota má záměr podle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění

 

1) Pronajmout v katastrálním území Pateřín:

- pozemek parc.č. 213/2 o celkové výměře 2161 m2 – trvalý travní porost.

 

Případné nabídky lze uplatnit písemně na OÚ Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a to nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru.

 

Podrobnější informace obdržíte na OÚ Bílá Lhota nebo na tel. č. 585 340 078, mobil 724 184 368.

 

V Bílé Lhotě dne 19.2.2021

 

 

 

Vyvěšeno: 19.2.2021                                                            Jan Balcárek

Sejmuto:                                                                                   starosta

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace