Dnes je 15.07.2024

Datová schránka

ID datové schránky: ey6bk4u

Formáty pro přílohy zasílané do datové schránky

formát *.txt (prostý text)

* formát *.pdf (adobe acrobat)

* formát *.rtf (rich text format)

* formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

* formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

* formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

Přílohy emailu mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.

Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.                                                                

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Bílá Lhota
Bílá Lhota č.p. 1
783 21 Chudobín

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

•zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
•zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
•zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou.
Maximální velikost přílohy adresované na e-podatelnu je 10 MB.
Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace