Dnes je 24.05.2024

Záměr č. 5/2023

« zpět

ZÁMĚR :

Obec Bílá Lhota má záměr podle § 39 odst. 1 zákona

128/2000 Sb. v platném znění

 

1) Odprodat v katastrálním území Měník:

- pozemek parc.č. 102 o celkové výměře 1547 m2 – ostatní

plocha, jiná plocha

- část pozemku parc.č. 97/21 o celkové výměře 6831 m2

orná půda

2) Směnit v k.ú. Bílá Lhota.

- pozemek parc.č. 209 o celkové výměře 1895 m2 – zahrada

- pozemek parc.č. 122/7 o celkové výměře 1471 m2 – orná  

půda

- pozemek parc.č. 174/4 o celkové výměře 112 m2 – vodní

plocha

- pozemek parc.č. 205/7 o celkové výměře 113 m2 – trvalý

travní porost

- pozemek parc.č. 150/1 o celkové výměře 466 m2 – ostatní

plocha, jiná plocha

- pozemek parc.č. 78/189 o celkové výměře 162 m2- vodní

plocha

- pozemek parc.č. 245/1 o výměře 468 m2 – ostatní plocha,

ostatní komunikace

 

Případné nabídky lze uplatnit písemně na OÚ Bílá Lhota č.p. 1,

783 21 Chudobín a to nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto

záměru.

Podrobnější informace obdržíte na OÚ Bílá Lhota nebo na tel. č.

585 340 078, mobil 724 184 368

 

Bílé Lhotě dne 25.9.2023

 

Vyvěšeno: 25.9.2023                                                                                                                      Sejmuto:                                                                                         Jan Balcárek

                                                                                                            starosta

Stáhnout:
5-2023 - Měník, Bílá Lhota (0.03 MB)
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace