Dnes je 25.09.2023

Záměr

« zpět

ZÁMĚR :

Obec Bílá Lhota má záměr podle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění

 

1) Pronajmout nebytové prostory v domě č.p. 7 v k.ú. Červená Lhota.

2) Pronajmout pozemek v k.ú. Řimice :

   - parc.č. 117/62 o výměře 205 m2

   -parc.č. 117/63 o výměře 81 m2

   -parc.č. 358/4 o výměře 2887 m2

   -parc.č. 756/4 o výměře 1523 m2

   - parc.č. 812/9 o výměře 191 m2

Případné nabídky lze uplatnit písemně na OÚ Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a to nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru.

Podrobnější informace obdržíte na OÚ Bílá Lhota nebo na tel. č. 585 340 078, mobil 724 184 368.

 

V Bílé Lhotě dne 14.2021

 

Vyvěšeno: 14.4.2021                                                                                        Jan Balcárek

Sejmuto:                                                                                                               starosta

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace