Dnes je 28.05.2024

Záměr

« zpět

ZÁMĚR :

Obec Bílá Lhota má záměr podle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění

 

1) Odprodat: v katastrálním území Červená Lhot u Řimic:

 

- pozemek parc.č. 95/1 o celkové výměře 704 m2 – ostatní plocha

 

- pozemek parc.č. 94 o celkové výměře 685 m2 –ostatní  plocha

 

Případné nabídky lze uplatnit písemně na OÚ Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín a to nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru.

Podrobnější informace obdržíte na OÚ Bílá Lhota nebo na tel. č. 585 340 078, mobil 724 184 368.

 

V Bílé Lhotě dne 2.12.2020

 

 

Vyvěšeno: 2.12..2020                                                           Jan Balcárek

Sejmuto:                                                                                   starosta

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace