Dnes je 09.06.2023

Záměr 3/2023

« zpět

ZÁMĚR :
Obec Bílá Lhota má záměr podle § 39 odst. 1 zákona
128/2000 Sb. v platném znění  


1) Pronajmout v katastrálním území Bílá Lhota:
- pozemek parc.č. 244/10 o celkové výměře 978 m2 – orná
půda
- pozemek parc.č. 244/9 o celkové výměře 1533 m2 – orná
půda
- pozemek parc.č. 244/7 o celkové výměře 2426 m2 – orná
půda


Případné nabídky lze uplatnit písemně na OÚ Bílá Lhota č.p. 1,
783 21 Chudobín a to nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto
záměru.


Podrobnější informace obdržíte na OÚ Bílá Lhota nebo na tel. č.
585 340 078, mobil 724 184 368
Bílé Lhotě dne 10.5.2023

Vyvěšeno: 10.5.2023
Sejmuto:                                                                                    Jan Balcárek
                                                                                                      starosta

Stáhnout:
3-2023 - Řimice.docx (0.1 MB)
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace