Dnes je 03.10.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

« zpět

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc
Lazecká 545/22 dne
779 11 OLOMOUC
Čj.: 763443/21/3100-11460-803122


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že


ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021


je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)


ve dnech

                                       pondělí od 8:00 do 17:00 hodin                                                                                                                               středa od 8:00 do 17:00 hodin


po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí


hromadný předpisný seznam čj. 762750/21/3100-11460-803122,


jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně


DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.


Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.


Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.

 


L.S. Mgr. Renáta Juráková
vedoucí oddělení

Stáhnout:
00803122_dne_0515_2100763443 (0.07 MB)
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace