Dnes je 25.06.2022

UZAVÍRKA DUKELSKÉ ULICE V LITOVLI ZAČNE 16.3.2021

« zpět

V úterý dne 16. 3. 2021 dojde s ohledem na zahájení stavebních prací k úplné uzavírce ul. Dukelská v Litovli. 

Olomoucký kraj bude letos pokračovat v opravě hlavního průtahu městem Litovel - ulice Dukelská.

Od 16.3.2021 dojde opět k úplné uzavírce silnice II/449 a to do konce roku 2021

Stavební práce jsou rozděleny do 4 termínů a 4 úseků. 

Objízdné trasy pro autobusy jsou uvedeny níže.

od zahájení uzavírky – 11. 4. 2021 (1. fáze) – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před odbočení do ul. Lidická – včetně BUS
12. 4. – 14. 6. 2021 (2a. fáze) – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před odbočení do ul. Kysucká – včetně BUS
15. 6. – 18. 7. 2021 (2b. fáze) – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před most přes řeku Moravu – včetně BUS

od 19. 7. do konce roku - bude uzavřen úsek od mostu u Billy po vlečkový přejezd u pivovaru.

Informace o autobusové dopravě v souvislosti s uzavírkou

Dotčenými linkami veřejné linkové dopravy, jejichž trasa vede po předmětném úseku silnice II/449, jsou:

– 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 890313, 933244, 950157, provozovány dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,

– 890335, 891376, provozovány dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o.,

– 720290, provozována dopravcem Tourbus, a. s. Zvonařka 512/2, 602 00 Brno.

Autobusové stanoviště Litovel, aut.st. bude po celou dobu úplné uzavírky (25. 2. – 18. 7. 2021) přemístěno na MK ul. Příčná a na parkoviště Příčná.

Správu autobusového stanoviště – přemístěné zastávky Litovel, aut. st. bude zajišťovat správce současného autobusového stanoviště ČSAD Ostrava a. s..

Současný správce také zajistí i potřebný počet náhradních označníků odjezdových stání včetně jejich instalace, výlep JŘ/VJŘ a samotnou organizaci odbavování a průjezdů autobusů v prostoru přemístěného autobusového stanoviště.

V době uzavírky silnice budou linky provozovány z přemístěné zastávky Litovel, aut. st. po objízdné trase.

 

V termínu od zahájení uzavírky do 14. 6. 2021 (1. fáze a 2a fáze):

Ve směru Unčovice/Nasobůrky po obousměrné objízdné trase z MK ul. Příčná po silnici II/449 (Dukelská, Palackého), obslouží zastávku Litovel, Palackého. Dále po trase dle licence.

Ve směru Červenka/Nové Zámky/Tři Dvory po obousměrné objízdné trase z MK (Příčná, Palackého, Čihadlo, Studentů, Kollárova, Vítězná, Kysucká), II/449 (Dukelská), dále po trase dle licence.

 

V termínu od 15. 6. do 18. 7. 2021 (2b fáze):

Ve směru Unčovice/Nasobůrky po obousměrné objízdné trase z MK (Příčná), po silnici II/449 (Dukelská, Palackého), obslouží zastávku Litovel, Palackého. Dále po trase dle licence.

Ve směru Červenka/Nové Zámky/Tři Dvory po obousměrné objízdné trase z MK (Příčná, Palackého, Čihadlo, Studentů, Kollárova, Pavlínka), II/447 a dále po:

– II/447 směr Tři Dvory, Pňovice, dále po trase dle licence

– II/447 směr centrum (Žerotínova), okružní křižovatka, II/449 (Uničovská), dále po trase dle licencí linek.

Zastávka Litovel, Žerotínova nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Litovel, Pošmíl bude obousměrně obsluhována z ul. Pavlínka před výjezdem na silnici II/447.

 

Na dotčené linky (890302, 890304, 890307, 890308, 890309, 890310, 890312, 890313 a 890335) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nácestných zastávek v rámci připravovaných výlukových jízdních řádů.

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace