Dnes je 25.06.2022

Pozvánka na ustavující členskou schůzi DSO Region Moravská cesta

« zpět

                                                                            Pozvánka
                                  na ustavující členskou schůzi DSO Region Moravská cesta


Termín konání: Úterý 16. 2. 2021 v 9:30
Místo konání: Kulturní dům, Haňovice 62


Program:
1. Zahájení ustavující členské schůze
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení stanov DSO Region Moravská cesta
4. Volba předsedy DSO Region Moravská cesta
5. Volba místopředsedy DSO Region Moravská cesta
6. Stanovení počtu členů rady
7. Volba členů rady a členů kontrolní komise DSO Region Moravská cesta
8. Volba osoby zmocněné k podání návrhu na zápis DSO Region Moravská cesta do rejstříku svazků obcí
9. Schválení členského příspěvku na rok 2021
10. Schválení rozpočtu na rok 2021
11. Stanovení kompetencí rady pro rozpočtová opatření
12. Schválení Strategického plánu DSO Region Moravská cesta
13. Podpis Smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta
14. Různé: plán dalších aktivit, zřízení bankovního účtu, účetnictví, audit
15. Diskuse
16. Závěr ustavující členské schůze


Předpokládaná doba jednání: 2 hodiny

Za přípravný výbor:
Mgr. Miroslava Vaňková, starostka obce Měrotín
Arnošt Vogel, starosta obce Haňovice
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo
Tomáš Spurný, starosta obce Skrbeň
Bc. Karel Stejskal, starosta obce Dubčany
Libuše Literová, manažerka DSO Region Moravská cesta

V Nákle, dne 2. 2. 2021
Libuše Literová,
manažerka DSO Region Moravská cesta

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace