Dnes je 02.10.2023

Pozvánka na 9. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

16. března 2020 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 8. ZO.

4.  Schodkový rozpočet na rok 2020 – obec Bílá Lhota.

5.   Rozpočet na rok 2020 – ZŠ Bílá Lhota.

6.   Rozpočet na rok 2020 – MŠ Bílá Lhota.

7.   Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 – obec Bílá Lhota.

8.   Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021, 2022 – ZŠ Bílá Lhota.

9.   Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021, 2022 – MŠ Bílá Lhota.

10. Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Bílá Lhota za rok 2019.

11. Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Bílá Lhota za rok 2019.

12. Žádost MŠ Bílá Lhota o schválení vypořádání záporného hospodářského výsledku za

     rok 2019.

13. Žádost ZŠ Bílá Lhota o schválení hospodářského výsledku za rok 2019.

14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2019.

15. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

16. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/12470.

17. Smlouva o právu provést stavbu podle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský

     zákoník - ,,Cyklostezka Bílá Lhota – Měník, k.ú. Bílá Lhota, Měník“.

18. Příloha č. 1 ke ,,Smlouvě o ukládání biologických rozložitelných odpadů ze dne

     1.4.2015“.

19. Dodatek č. 2 k příloze č. 1 ,,Smlouvy na zajištění sběru, svozu a využití biologicky

      rozložitelného komunálního odpadu“.  

20. Různé .

21. Diskuse.

22. Závěr.

 

 

Balcárek Jan - starosta

                                                                                                

 

Vyvěšeno: 6.3.2020

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace