Dnes je 24.05.2024

Pozvánka na 6. zasedání ZO

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

18. září 2023 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1.  Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.  Schválení programu schůze ZO.

3.  Seznámení s plněním usnesení z 5. ZO.

4.  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2023.

5.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2022/08669.

6.  Financování společného projektu obcí DSO ,, Předcházení vzniku komunálního  

     odpadu v obcích DSO Region Moravská cesta“.

7. Rozpočtové opatření č. 7.

8. Stanovení ceny vodného od 1.11.2023.

9. Různé:

10. Diskuse.

11. Závěr.

 

 

                                                                                                         Balcárek Jan -   starosta     

 

Vyvěšeno: 8.9.2023

Sejmuto: 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace