Dnes je 13.04.2024

Pozvánka na 4. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

3. května 2023 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1. Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2. Schválení programu schůze ZO.

3. Seznámení s plněním usnesení z 3. ZO.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2022.

5. Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2022.

6. Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2022.

7. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru

     do obecního systému odpadového hospodářství.

8. Závěrečný účet DSO REGION MORAVSKÁ CESTA za rok 2022.

9. Smlouva o dílo Zeď Měník etapa I a II“

10. Smlouva o dílo ,,ZŠ Bílá Lhota – dopravní uspořádání ploch“

11. Různé:    

12. Diskuse.

13. Závěr.

 

 

 

Balcárek Jan -   starosta                    

 

 

Vyvěšeno:   24.4.2023

Sejmuto:

 

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace