Dnes je 04.10.2023

Pozvánka na 24. zasedání ZO

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

5. září 2022 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 23. ZO.

4.  Závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko za rok 2021.

5.   Účetní závěrka Mikroregionu Litovelsko za rok 2021.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-89026881/SOVB1- podzemní

     vedení NN – zemní kabel NN + pilíř SS100 - par.č. 239/2 a 240/1 v k.ú. Bílá Lhota.  

7.   Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – k.ú. Měník.

8.   Kupní smlouva – koupě pozemku parc.č. 92/13 a 92/8 v k.ú. Řimice.

9.   Kupní smlouva – prodej odděleného pozemku parc.č. 232/8 v k.ú. Bílá Lhota.

10. Kupní smlouva – prodej odděleného pozemku parc.č. 51/16 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty.

11. Kupní smlouva – prodej odděleného pozemku parc.č. 435/19 díl a) v k.ú. Hradečná u Bílé

12. Různé .

13. Diskuse.

14. Závěr.

                                                                                                                  Balcárek Jan     

                                                                                                                      starosta                                                                                                                                    

Vyvěšeno: 26.8.2022            

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace