Dnes je 25.06.2022

Pozvánka na 23. zasedání ZO

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává
6. června 2022 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě
23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BÍLÁ LHOTA

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 22. ZO.

4.  Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2021.

5.   Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2021.

6. Dodatek č.3 ke smlouvě č. 1 mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1 a firmou Svozová s.r.o.,

     Střelice 43, 783 91 Uničov – navýšení ceny svozu.

7.   Příloha č. 2 ke smlouvě o ukládání BRO odpadu ze dne 1.4.2015 mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá

     Lhota č.p.1, 783 21 Chudobín a firmou Kompostárna Nasobůrky s.r.o., 1. máje 792/2, 784 01

     Litovel – navýšení ceny za uložení BRO.

8.   Smlouva o dílo – rozvoj míst aktivního odpočinku Bílá Lhota a místní části.

9.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

     č. IV-12-8021976.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2021.

11. Smlouva – pojištění majetku

12. Smlouva o dílo – úprava projektu ,,Cyklostezka Bílá Lhota – Měník.

13. Dodatek č. 3 „Smlouvy o spolupráci obcí při likvidaci komárů“

14. Různé .

15. Diskuse.

16. Závěr.

 

                                                                                                                          Balcárek Jan
                                                                                                                             starosta
Vyvěšeno: 27.5.2022
Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace