Dnes je 18.01.2022

Pozvánka na 21. zasedání ZO

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

13. prosince 2021 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhota

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 20. ZO.

4.  Dodatek č. 20 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho

     údržbě a opravách a případném rozvoji“.

5.  Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2022.

6.  Příloha č. 5 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do

     správy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému

     využití.

7.  Příloha č. 5 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do

     správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému

     využití.

8.  Dodatek č. 5 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota,

     Bílá Lhota č.p. 1 a Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací.        

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ,, Rekonstrukce místní

     komunikace pro pěší a dobudování odstavných zpevněných ploch, Bílá Lhota“.

10. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení

       a správy vodovodní domovní přípojky.

11. Různé.

12. Diskuse.

13. Závěr.

 

Balcárek Jan -   starosta                    

 

 

Vyvěšeno:   3.12.2021

Sejmuto:

 

Stáhnout:
Pozvánka na 21. zasedání ZO (0.13 MB)
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace