Dnes je 18.01.2022

Pozvánka na 20. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

25. října 2021 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 19. ZO.

4.   Rezignace paní Gabriely Kargerové k 1.10. 2021 ze ZO Bílá Lhota a z funkce předsedy

      finančního výboru z důvodu stěhování mimo naši obec.

5.   Složení slibu člena ZO Bílá Lhota paní Marie Krbcové.

6.   Volba předsedy finančního výboru.

7.   Volba člena finančního výboru.

8.   Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12. 2021.

9.   Plán inventur na rok 2021.

10. OZV obce Bílá Lhota č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového

       hospodářství.

11. Stanovení ceny stočného na rok 2022.

12. Stanovení ceny vodného od 1.11.2021.

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

     8021371/VB/001 Měník, pč. 9727- připojení kNN.                                                                    

14. Podání žádosti o dotaci na vybudování a obnovu dětských hřišť.

15. Různé.

16. Diskuse.

17. Závěr.

 

                                                                                                               Balcárek Jan -   starosta                    

 

 

Vyvěšeno:   15.10.2021

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace