Dnes je 02.10.2023

Pozvánka na 2. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

23. ledna 2023 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 1. ZO.

4.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

     IV-12-8023159/VB002, Hrabí, pč. 75/6 – připojení kNN, vNN.

5.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

     IV-12-8031322/VB/001 Bílá Lhota Hradečná p.č. 126/31-vNN kNN.

6.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

     IV-12-8024491/VB/001 Bílá Lhota p.č.52/3 – kNN.

7. Příkazní smlouva č. 27/2022 – Modernizace ZŠ Bílá Lhota.

8.   Kupní smlouva.

9.   Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2022/08669.

10. Zapojení se do projektu ,,Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích DSO

     Region Moravská cesta“.

11. Veřejnoprávní smlouva -projednávání přestupků.

12. Různé.

13. Diskuse.

14. Závěr.

 

Balcárek Jan -   starosta                    

 

 

Vyvěšeno:   11.1.2023

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace