Dnes je 17.01.2022

Pozvánka na 19. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

27. září 2021 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 18. ZO.

4.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

     č. IE-12-8008047.

5. Smlouva o dílo číslo 003/2021 – zhotovení projektové dokumentace pro stavební

     povolení včetně inženýrské činnosti na akci ,, Obecní úřad Bílá Lhota“.

6. Smlouva o dílo – provedení ,,Revitalizace nádrže – Bílá Lhota, m.č. Hrabí“

7. Různé.

8. Diskuse.

9. Závěr.

 

Balcárek Jan     

   starosta

 

                                                                                                                                         

Vyvěšeno: 17.9.2021            

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace