Dnes je 25.09.2023

Pozvánka na 18. zasedání ZO

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává
23. srpna 2021 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě
18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA

Program:


1. Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2. Schválení programu schůze ZO.

3. Seznámení s plněním usnesení ze 17. ZO.

4. DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ,,Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – Snížení energetické náročnosti objektu“.

5. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a správy přeložky    vodovodního řadu PVC D 90.

6. Smlouva o dílo č. 202110 -,, ZŠ – dopravní uspořádání ploch“.             

7. Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta.                                                     

8. Přistoupení obcí Horka nad Moravou a Slavětín do DSO Region Moravská cesta.

9. Změna č. 1 Územního plánu Bílá Lhota.

10. Různé.

11. Diskuse.

12. Závěr.


                                                                                                                   Balcárek Jan
                                                                                                                       starosta

Stáhnout:
Pozvánka na 18. zasedání ZO (0.16 MB)
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace