Dnes je 25.06.2022

Pozvánka na 17. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

28. června 2021 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 16. ZO.

4.   Smlouva o dílo č. 202110 – ZŠ – dopravní uspořádání ploch.

5. Kupní smlouva – odkoupení pozemku parc.č. 14/14 v k.ú. Bílá Lhota.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017083/VB/3.

7.  Různé .

8.  Diskuse.

9.  Závěr.

 

                                                                                                 Balcárek Jan     

                                                                                                     starosta

 

                                                                                                                                         

Vyvěšeno: 21.6.2021            

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace