Dnes je 02.10.2023

Pozvánka na 16. zasedání ZO

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

3. května 2021 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 15. ZO.

4. Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Bílá Lhota za rok 2020.

5. Smlouva o dílo – oprava místní komunikace na ploše 315 m2 v k.ú. Bílá Lhota.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016668/VB/001 Bílá Lhota

   – Měník, č.p. 103/3, smyčka, kNN.

7. Různé .

8. Diskuse.

9. Závěr.

 

                                                                                                            Balcárek Jan     

                                                                                                              starosta

 

Vyvěšeno: 22.4.2021            

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace