Dnes je 25.06.2022

Pozvánka na 15. zasedání ZO

« zpět

                                                                  Starosta obce Bílá Lhota svolává
                                                                     11. března 2021 v 17.00 hodin
                                                   v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě
                                                15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA
Program:
1. Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu schůze ZO.
3. Seznámení s plněním usnesení z 14. ZO.
4. Schodkový rozpočet na rok 2021 – obec Bílá Lhota.
5. Rozpočet na rok 2021 – ZŠ Bílá Lhota.
6. Rozpočet na rok 2021 – MŠ Bílá Lhota.
7. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022, 2023,2024 – obec Bílá Lhota.
8. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022, 2023 – ZŠ Bílá Lhota.
9. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022, 2023 – MŠ Bílá Lhota.
10. Kupní smlouva – pozemek parc.č. 14/11 v k.ú. Bílá Lhota.
11. Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Bílá Lhota za rok 2020.
12. Žádost MŠ Bílá Lhota o schválení kladného hospodářského výsledku za
      rok 2020.
13. Žádost ZŠ Bílá Lhota o schválení hospodářského výsledku za rok 2020.
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2020.
15. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - ,,Rekonstrukce místní
      komunikace, komunikace pro pěší a dobudování odstavných zpevněných ploch a
      dešťové kanalizace Bílá Lhota“.
16. Dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/12470.
17. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o zřízení služebnosti uložení a správy
       vodovodní domovní přípojky – vodovodní přípojka pro st. p.č. 33 v k.ú. Bílá Lhota.
18. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o zřízení služebnosti uložení a správy
      vodovodní domovní přípojky – vodovodní přípojka pro st. p.č. 63 v k.ú. Bílá Lhota.
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
      č. IP-12-8027312/VB002 Bílá Lhota, Pateřín, p.č. 8/3. svod do SP+kN.
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen e a dohoda o umístění stavby
      č. IP-12-8026913/3, Bílá Lhota, Červená Lhota, p.č. 203/178.
21. Smlouva o zřízení služebnosti – umístění veřejného osvětlení v k.ú. Červená Lhota.
22. Kupní smlouva – pozemek parc.č. 95/1 a 94 v k.ú. Červená Lhota u Řimic.
23. Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2020.
24. Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2020.
25. Různé .
26. Diskuse.
27. Závěr.


                                                                                                                                Balcárek Jan
                                                                                                                                    starosta

 

Vyvěšeno: 4.3.2021
Sejmuto:

Stáhnout:
Pozvánka na 15. zasedání ZO (0.29 MB)
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace