Dnes je 03.10.2023

Pozvánka na 10. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

15. června 2020 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA

Program:

1. Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2. Schválení programu schůze ZO.

3. Seznámení s plněním usnesení z 9. ZO.

4. Závěrečný účet obce Bílá Lhota za rok 2019.

5. Účetní závěrka obce Bílá Lhota za rok 2019.

6. Smlouva o dílo ,, Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota - snížení energetické náročnosti objektu“.

7. Různé .

8. Diskuse.

9. Závěr.

Balcárek Jan

starosta

 

Vyvěšeno: 5.6.2020

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace