Dnes je 25.06.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE BÍLÁ LHOTA NA ROK 2020

« zpět
Rozpočet na rok 2020 schválený ZO dne 16.3.2020
OD-PA POLOŽKA   ČÁSTKA   ČÁSTKA
    Příjmy rozpočet 2019 Skutečnost 2019 Rozpočet 2020
           
  1111 Daň z příj f osob ze záv. čin. a funkč. požitků 3 850 000,00 4 333 335,35 4 400 000,00
  1112 Daň z příjmů fyz OSVČ 90 000,00 119 369,70 120 000,00
  1113 Daňové příjmy fyzických osob z kap. výnosů 353 000,00 402 736,98 403 000,00
  1121 Daň z příjmu právnických osob 3 250 000,00 3 750 611,42 3 800 000,00
  1122 Daň práv osob za obce 109 000,00 605 720,00 648 000,00
  1211 DPH 7 980 000,00 8 441 429,07 8 500 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 1 333 000,00 1 306 383,71 1 310 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy 6 000,00 29 596,90 30 000,00
  1341 Poplatky ze psů 30 000,00 29 600,00 25 000,00
  1340 Poplatek za odvoz TDO 524 000,00 539 026,00 524 000,00
  1361 Správní poplatek 20 000,00 8 300,00 9 000,00
  1381 Daň z hazardních her 95 000,00 100 669,24 101 000,00
  2451 Splátky půj. Prostř. od přís. Org. 1 900 000,00 1 813 099,64 0,00
1031 2111 Pěstební činnost (lesy) 300 000,00 926 608,00 100 000,00
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 231 154,00 232 000,00
2310 2111 Pitná voda (vodné) 580 000,00 558 500,00 560 000,00
2321 2111 Odvádění a čištění odpad vod 1 435 000,00 1 491 974,00 1 570 000,00
2411 XXXX Pošta 0,00 0,00 130 000,00
3314 2111 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 540,00 2 000,00
3319 XXXX Ostatní záležitosti kultury (KD) 32 000,00 95 010,00 25 000,00
3612 2132 Bytové hospodářství 58 000,00 70 284,00 58 000,00
3613 XXXX Nebytové hospodářství 153 000,00 159 435,20 158 000,00
3632 XXXX Pohřebnictví 3 000,00 2 244,00 2 000,00
3639 XXXX Komunál služby a územní rozvoj 50 000,00 6 210,00 10 000,00
3722 2111 Sběr a svoz kom odpadů-podnik 39 000,00 29 040,00 33 000,00
3725 2324 Využívání a zneškod. Kom odp 100 000,00 121 585,00 120 000,00
4351 XXXX DPS 106 000,00 137 217,00 104 000,00
6171 XXXX Činnost místní správy 70 000,00 156 493,00 50 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků 0,00 72,17 1,00
6330 4134 Převody na fond kanalizace 291 000,00 291 000,00 352 000,00
  4111 Neinv. transt. z všeob. pokl. správy 0,00 203 000,00 0,00
  4112 Neinv. dotace na státní správu 241 500,00 241 500,00 253 900,00
  4116 dotace 0,00 1 779 860 ,29 0,00
  4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 0,00 10 000,00 0,00
  4213 Inv. přijaté transf.ze stát. fondů 0,00 0,00 672 673,00
  4216 Ostat. invest. transf. ze stát. rozp 11 206 809,05 11 644 073,85 2 345 233,22
  8115 přebytek předcház. roku 1 475 709,57 1 266 806,29 2 940 398,25
  8114 uhr. Splátky krátkodob.přij.půjček -8 948 928,81 -8 948 928,81 0,00
  8124 uhr. Splátky dlouhod.přij.půjček -1 053 000,00 -1 204 051,00 -1 053 000,00
           
    Celkem 25 880 089,81 28 970 644,71 28 535 205,47
           
OD-PA POLOŽKA       ČÁSTKA
    Výdaje Rozpočet 2019 Skutečnost 2019 Rozpočet 2020
           
1031 xxxx Pěstební činnost - les 420 000,00 822 207,58 600 000,00
2212 xxxx Silnice 1 394 000,00 1 74 427,81 1 000 000,00
2219 xxxx Cyklostezka 50 000,00 59 263,00 300 000,00
2292 xxxx Provoz veřejné silniční dopravy 79 000,00 78 050,00 170 550,00
2310 xxxx Pitná voda 948 000,00 846 923,40 946 000,00
2321 xxxx Odvádění a čištění odpad vod 1 326 000,00 1 240 043,64 1 391 000,00
2411 xxxx Pošta 0,00 0,00 232 000,00
3111 xxxx Mateřská škola 4 710 900,00 4 842 317,14 874 515,00
3113 xxxx Základní škola 5 585 000,00 4 694 733,64 8 850 000,00
3314 xxxx Knihovna 48 000,00 52 767,00 50 000,00
3319 xxxx Ostatní záležitosti kultury 186 000,00 197 210,27 426 000,00
3326 xxxx Obnova kulturních památek 186 000,00 221 600,00 250 000,00
3399 xxxx SPOZ 87 000,00 70 507,00 90 000,00
3421 xxxx Dětská hřiště 31 000,00 20 491,35 30 000,00
3419 xxxx Ostatní tělovýchovná činnost 59 000,00 17 555,00 50 000,00
3429 xxxx Včelaři 8 000,00 0,00 8 000,00
3599 xxxx Zdravotnictví 222 000,00 166 607,00 239 000,00
3612 xxxx Byty 10 000,00 3 500,00 10 000,00
3613 xxxx Nebytové hospodářství 57 000,00 580,00 10 000,00
3631 xxxx Veřejné osvětlení 1 466 000,00 3 423 583,78 520 000,00
3632 xxxx Pohřebnictví 79 000,00 106 406,00 348 000,00
3639 xxxx Kom služby a územní rozvoj 150 000,00 220 080,00 200 000,00
3723 xxxx Bioodpad 270 000,00 197 838,53 270 000,00
3721 xxxx Nebezpečný odpad 50 000,00 49 375,87 70 000,00
3722 xxxx Komunální odpad 750 000,00 798 303,20 820 000,00
3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veř zeleň 710 000,00 725 939,82 600 000,00
3744 xxxx Rozhlas 40 000,00 25 077,00 41 000,00
4351 xxxx DPS 110 000,00 92 846,00 90 000,00
5213 xxxx Ochrana obyvatelstva 10 000,00 0,00 190 000,00
5512 xxxx Požární ochrana 111 000,00 99 038,00 124 000,00
6112 xxxx Zastupitelstvo obcí 1 178 000,00 1 147 054,00 1 242 000,00
6171 xxxx Činnost místní správy 4 399 000,00 3 595 239,34 6 744 000,00
6117 xxxx volby do Evropského parlamentu 0,00 118 859,53 0,00
6330 xxxx Převod na fond kanalizace 291 000,00 291 000,00 352 000,00
6310 xxxx Výdaje z finančních operací 260 000,00 285 207,02 290 000,00
6320 xxxx Pojištění 150 000,00 160 034,00 170 000,00
6399 xxxx Ostatní finanční operace 309 000,00 729 589,30 848 000,00
6402 xxxx Finanční vypořádání 140 189,81 140 189,81 84 140,47
6409 xxxx ostatní neinvestiční výdaje 0 1 980 5 000
Výdaje celkem   25 880 089,81 25 541 997,22 28 535 205,47
zpracovala : Zatloukalová         vyvěšeno dne 18.3.2020

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace