Dnes je 13.04.2021

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE !!

« zpět

Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace. Ti co používají drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné odpady splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kuchyňský odpad nebo použitý rostlinný olej způsobuje ucpávání přípojek a veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří dobře živeni přežívají v kanalizaci. Příklady dalších látek nepatřících do kanalizace:

-          Látky radioaktivní

-          Látky infekční a karcinogenní

-          Jedy, žíraviny, pesticidy

-          Omamné látky, hořlavé látky

-          Biologicky nerozložitelné tenzidy

-          Organická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy

-          Průmyslová a statková hnojiva

-          Látky způsobující změnu barvy vody

-          Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky. (plastové obaly, vložky, tampony, vlhčené ubrousky apod.)

Jak je uvedeno do kanalizace nepatří řada látek. Tento odpad likvidujte dle termínů sběru v naší obci buďto formou svozu komunálního odpadu, svozu bioodpadu nebo ukládáním bioodpadu do kompostérů, které obec získala přes dotace a následně předala do jednotlivých domácností na základě smlouvy o výpůjčce. Na použité tuky jsou v každé obci popelnice na sběr použitých tuků a tyto jsou sváženy a je s nimi nakládáno jako s obnovitelným zdrojem. Do těchto nádob je ZAKÁZÁNO ukládat jakékoliv jiné oleje.

         Výpočet stočného se provádí dle skutečně vynaložených nákladů za předcházející rok. Obec vynakládá nemalé finanční prostředky na opravu čerpadel, čištění potrubí zanešeného nebo ucpaného, jak gravitačního tak výtlaků z čerpacích stanic, tuky nebo látkami, které do kanalizace nepatří. I tyto nemalé výdaje se promítají do ceny stočného. Na stavbu kanalizace byla poskytnuta obci dotace ze SFŽP, který nám každým rokem dle námi předložené kalkulace stanoví cenu stočného.

Obec ze svého rozpočtu dotuje provoz vodovodu. Pokud by občané měli zaplatit skutečné náklady vynaložené na zajištění dodávky vody, tak by cena za 1m3 činila 34,- Kč. Ročně to dělá nemalou částku, za kterou se dá udělat spoustu jiných věcí.

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace