Dnes je 07.04.2020

VEŘEJNÁ VÝZVA - ZAMĚSTNANCI

« zpět

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

č.j.: KHSOC/09759/2020/RED

VEŘEJNÁ VÝZVA – ZAMĚSTNANCI - DOPLNĚNÍ

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“), v souladu s § 82 odst. 2 písm. w) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení mimořádných opatření při epidemii č.j. KHSOC/09068/2020/RED, č.j.: KSOC/09179/2020/RED ze dne 16.3.2020 a č.j.: KHSOC/09649/2020/RED („dále jen „mimořádná opatření“), tímto

vyzývá

všechny osoby, nacházející se od 16.3.2020 od 03:00 hod uvnitř i vně katastrálních území obcíChořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka (dále jen katastrální území), a v důsledku těchto mimořádných opatření nebyly vpuštěny do těchto katastrálních území za účelem výkonu práce,

aby v případě:

 • pokud jsou v pracovněprávním poměru (který zakládá účast na nemocenském pojištění), který nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat,
 • pokud se jedná o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si dobrovolně hradí nemocenské pojištění a které nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat tuto činnost,

 

 podaly na KHS žádost (viz. příloha) o potvrzení karantény, která musí obsahovat:

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo, (pokud není přiděleno, pak datum narození či evidenční číslo pojištěnce)
  • adresa pobytu v době zahájení karantény,
  • název a adresa zaměstnavatele,
  • v případě OSVČ identifikační údaje firmy,
 • přesné časové vymezení, od kdy do kdy nemohly pracovní činnost vykonávat,

 

 • čestné prohlášení, že v rámci karantény nevykonávají žádnou výdělečnou činnost.

 

ŽÁDOST SE PODÁVÁ POUZE ELEKTRONICKY NA ADRESU:

 

Po obdržení žádosti vydá KHS toto potvrzení, které zašle přímo zaměstnavateli nebo na uvedenou adresu OSVČ a dále na Okresní správu sociálního zabezpečení Olomouc.

 

Následně jsou tyto osoby povinny bezodkladně na výše uvedenou elektronickou adresu zaslat informaci obsahující datum nástupu zpět do zaměstnání (u OSVČ datum obnovení výkonu činnosti), pokud toto datum je dřívější než datum, kterým budou ukončena mimořádná opatření.

 

Potvrzení se nevydává v případě,

 • pokud tato osoba již čerpá jinou dávku nemocenského zabezpečení (ošetřování člena rodiny, dočasná pracovní neschopnost, peněžitá pomoc v mateřství apod.)

 

Pokud osoba nemá možnost elektronického zaslání, lze tyto údaje předat na místní obecní úřad.

 

 

Stáhnout:
formular_karantena_20200324 (0.07 MB)
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

Žádost o výmaz (GDPR)
administrace