Dnes je 08.02.2016

Obec Bílá Lhota

Vítáme Vás na stránkách obce Bílá Lhota

Aktuálně

8.únor
2016

Ve dnech: pondělí 8.2.2016 - od 8:00 do 16:00 a čtvrtek 11.2.2016 - od 8:00 do 16:00, Bílá Lhota, Měník, Hrabí, Řimice a Červená Lhota, více v detailech


více informací
22.leden
2016
10.prosinec
2015

Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí v roce 2016 450,- Kč/osobu/rok.
Poplatky za odvoz tuhého domovního odpadu jsou splatné pololetně a to I.pololetí do 31.3.2016 a II. pololetí do 30.9.2016.
Poplatek za psa 100,- Kč/psa/rok. Poplatek za psa lze zaplatit pouze jednou částkou (tedy na celý rok), nikoli pololetně jako u TDO. Majitel psa je povinen tento poplatek platit tam kde je pes držen, nikoli tam, kde je majitel hlášen k trvalému pobytu.
Všechny tyto poplatky lze zaplatit do pokladny obce nebo na účet obce vedený u KB č.ú. 107-8830230207/0100.


4.prosinec
2015
4.prosinec
2015

9. 1. 2016 – Myslivecký ples
6. 2. 2016 – Společný ples OÚ a Sokol Bílá lhota
20. 2. 2016 – Dětský maškarní ples
27. 2. 2016 – Ples ZŠ
5. 3. 2016 – Ples Vousatých


10.listopad
2015

Stočného se bude vybírat od 1.1.2016 pro všechny připojené občany napojených nemovitostí na ČOV a 1.7.2016 pro všechny občany bydlící na území obce. Majitel každé nemovitosti musí doložit potvrzení o vývozu fekálií na ČOV a to v poměrné části 35/m3/rok/ osobu. V případě nedodání tohoto dokladu bude stočné účtováno od 1.1.2016.
Cena stočného je stanovena ve výši 33,- Kč/m3 s DPH.
- U občanů, kteří mají pouze obecní vodu se bude počítat stočné podle skutečné spotřeby a to vždy z předchozího roku.
- U občanů, kteří mají pouze vlastní studny nebo kombinaci vlastní studny a obecní vody bude stočné počítáno dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. paušálem, což je 35 m3/osoba/rok.
- Za objekt určený k rekreaci bude stočné vybíráno ve výši 35 m3/rok.
- Za studenty na internátu, kolejích či privátu po předložení potvrzení o ubytování bude stočné vybíráno ve výši 17 m3/osoba/rok
- Osvobozeni od stočného budou osoby: ve výkonu trestu, dlouhodobě v zahraničí nebo osoby celoročně bydlící mimo naše obce, děti na které jeden z rodičů pobírá mateřskou či rodičovskou dávku a to po doložení potvrzení.


9.listopad
2015
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

webdesign Studio R3D, s.r.o.