Dnes je 29.04.2016

Obec Bílá Lhota

Vítáme Vás na stránkách obce Bílá Lhota

Aktuálně

4.duben
2016

Oznamujeme občanům, že od května 2016 bude svážen bioodpad. Popelnice na bioodpad lze zakoupit na OÚ Bílá Lhota. Cena popelnice je 950,-Kč.


10.prosinec
2015

Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí v roce 2016 450,- Kč/osobu/rok.
Poplatky za odvoz tuhého domovního odpadu jsou splatné pololetně a to I.pololetí do 31.3.2016 a II. pololetí do 30.9.2016.
Poplatek za psa 100,- Kč/psa/rok. Poplatek za psa lze zaplatit pouze jednou částkou (tedy na celý rok), nikoli pololetně jako u TDO. Majitel psa je povinen tento poplatek platit tam kde je pes držen, nikoli tam, kde je majitel hlášen k trvalému pobytu.
Všechny tyto poplatky lze zaplatit do pokladny obce nebo na účet obce vedený u KB č.ú. 107-8830230207/0100.


4.prosinec
2015
10.listopad
2015

Stočného se bude vybírat od 1.1.2016 pro všechny připojené občany napojených nemovitostí na ČOV a 1.7.2016 pro všechny občany bydlící na území obce. Majitel každé nemovitosti musí doložit potvrzení o vývozu fekálií na ČOV a to v poměrné části 35/m3/rok/ osobu. V případě nedodání tohoto dokladu bude stočné účtováno od 1.1.2016.
Cena stočného je stanovena ve výši 33,- Kč/m3 s DPH.
- U občanů, kteří mají pouze obecní vodu se bude počítat stočné podle skutečné spotřeby a to vždy z předchozího roku.
- U občanů, kteří mají pouze vlastní studny nebo kombinaci vlastní studny a obecní vody bude stočné počítáno dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. paušálem, což je 35 m3/osoba/rok.
- Za objekt určený k rekreaci bude stočné vybíráno ve výši 35 m3/rok.
- Za studenty na internátu, kolejích či privátu po předložení potvrzení o ubytování bude stočné vybíráno ve výši 17 m3/osoba/rok
- Osvobozeni od stočného budou osoby: ve výkonu trestu, dlouhodobě v zahraničí nebo osoby celoročně bydlící mimo naše obce, děti na které jeden z rodičů pobírá mateřskou či rodičovskou dávku a to po doložení potvrzení.


9.listopad
2015
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

webdesign Studio R3D, s.r.o.