Dnes je 06.12.2016

Obec Bílá Lhota

Vítáme Vás na stránkách obce Bílá Lhota

Aktuálně

4.listopad
2016
2.květen
2016

Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu je každé sudé pondělí. Popelnice jsou k vyzvednutí na OÚ Bílá Lhota.


10.prosinec
2015

Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí v roce 2016 450,- Kč/osobu/rok.
Poplatky za odvoz tuhého domovního odpadu jsou splatné pololetně a to I.pololetí do 31.3.2016 a II. pololetí do 30.9.2016.
Poplatek za psa 100,- Kč/psa/rok. Poplatek za psa lze zaplatit pouze jednou částkou (tedy na celý rok), nikoli pololetně jako u TDO. Majitel psa je povinen tento poplatek platit tam kde je pes držen, nikoli tam, kde je majitel hlášen k trvalému pobytu.
Všechny tyto poplatky lze zaplatit do pokladny obce nebo na účet obce vedený u KB č.ú. 107-8830230207/0100.


4.prosinec
2015
10.listopad
2015

Stočného se bude vybírat od 1.1.2016 pro všechny připojené občany napojených nemovitostí na ČOV a 1.7.2016 pro všechny občany bydlící na území obce. Majitel každé nemovitosti musí doložit potvrzení o vývozu fekálií na ČOV a to v poměrné části 35/m3/rok/ osobu. V případě nedodání tohoto dokladu bude stočné účtováno od 1.1.2016.
Cena stočného je stanovena ve výši 33,- Kč/m3 s DPH.
- U občanů, kteří mají pouze obecní vodu se bude počítat stočné podle skutečné spotřeby a to vždy z předchozího roku.
- U občanů, kteří mají pouze vlastní studny nebo kombinaci vlastní studny a obecní vody bude stočné počítáno dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. paušálem, což je 35 m3/osoba/rok.
- Za objekt určený k rekreaci bude stočné vybíráno ve výši 35 m3/rok.
- Za studenty na internátu, kolejích či privátu po předložení potvrzení o ubytování bude stočné vybíráno ve výši 17 m3/osoba/rok
- Osvobozeni od stočného budou osoby: ve výkonu trestu, dlouhodobě v zahraničí nebo osoby celoročně bydlící mimo naše obce, děti na které jeden z rodičů pobírá mateřskou či rodičovskou dávku a to po doložení potvrzení.


Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

webdesign Studio R3D, s.r.o.