Dnes je 27.01.2021

Pozvánka na 12. zasedání ZO

« zpět

 

Starosta obce Bílá Lhota svolává

5. října 2020 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

 

Program:

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 11. ZO.

4. Dodatek ke smlouvě o dílo – „Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota –  Snížení energetické náročnosti

   objektu“ uzavřenou mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín a VHH THERMONT s.r.o.,

    Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

    č. IP-18026881/SOBS VB/2 mezi Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín a ČEZ Distribuce, a.s.

    se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

6. Různé .

7. Diskuse.

8. Závěr.

 

                                                                                               Balcárek Jan     

                                                                                                  starosta         

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

administrace