Dnes je 19.01.2021

Pozvánka na 11. zasedání ZO Bílá Lhota

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

14. září 2020 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ LHOTA

 

Program:

 

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení z 10. ZO.

4.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o

     umístění stavby č. IP-12-8026913/3, Bílá Lhota, Červená Lhota,

     p.č.203/178.

5.   Dodatek č. 6 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 41 mezi EKO – UNIMED  

     s.r.o., Medlov 187 a obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1.

6.   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti                                      

     č. IE-12-8005534/VBú29 – zemní kabelové vedení nízkého napětí vč.

     přípojkových skříní.

7.   Smlouva o dílo – Lesní hospodářský plán s platností od 1.1.2022 do

     31.12.2031.

8.   Pořízení změny č.1 územního plánu Bílá Lhota.

9.  Různé .

10. Diskuse.

11. Závěr.

 

 Balcárek Jan     

   starosta         

                                                                                                                           

 

Vyvěšeno: 4.9.2020

Sejmuto:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

administrace