Dnes je 19.01.2021

Oznámení o době a místě konání voleb

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se

     uskuteční:

     v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

     v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

 

2. Pokud nedojde ke zvolení senátora v tomto termínu (prvním kole),

   II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

   v pátek 9. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

   v sobotu 10. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

 

3. Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k

   trvalému pobytu, jsou následující okrsky a volební místnosti:

       Č. okrsku                                       sídlo volební okrskové komise

  1.                                                 OÚ Bílá Lhota – zasedací místnost
  2.                                                 Hasičská zbrojnice Hrabí
  3.                                                 Klubovna Hradečná
  4.                                                 Klubovna Pateřín
  5.                                                 Kancelář OÚ Řimice
  6.                                                 Klubovna Červená Lhota
  7.                                                 Měník č.p.33

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní

   občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném

   okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství,

   musí být platné.

5. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb

   hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve

   volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu    

   ČR obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

6. Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu

   hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.

 

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou

   volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto

   případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou

   volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

 

V Bílé Lhotě dne 16. září 2020

 

                                                                          Jan Balcárek

                                                                            starosta

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

administrace