Dnes je 19.01.2021

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

« zpět

Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín

 

                                                                                              V Bílé Lhotě dne 17.8.2020

 

INFORMACE

 

Starosta obce Bílá Lhota ve sm. ust. § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a ve sm.

ust § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška) informuje všechny volební zaregistrované politické strany, hnutí a koalice, že pro ,,Volby do Senátu Parlamentu České republiky“ pro ,,Volby do zastupitelstev krajů“ konané ve dnech 2. a 3. října 2020 a případné II. kolo „Voleb do Senátu Parlamentu České republiky“ ve dnech 9. a 10. října 2020 je zřízeno 7 volebních okrsků a to:

 

       Č. okrsku                                                 sídlo volební okrskové komise

  1.                                                               OÚ Bílá Lhota – zasedací místnost
  2.                                                               Hasičská zbrojnice Hrabí
  3.                                                               Klubovna Hradečná
  4.                                                               Klubovna Pateřín
  5.                                                               Kancelář OÚ Řimice
  6.                                                               Klubovna Červená Lhota
  7.                                                               Měník č.p.33                                                                                                                                              
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

administrace