Dnes je 26.11.2020

POPLATKY NA ROK 2020

« zpět

POPLATKY NA ROK 2020

VŠECHNY POPLATKY LZE ZAPLATIT DO POKLADY OBCE HOTOVĚ, KARTOU PŘES PLATEBNÍ TERMINÁL NEBO NA ÚČET OBCE VEDENÝ U KB  č.ú. 107-8830230207/0100

  • Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí 450,-Kč/osobu/rok. Splatnost poplatku za odvoz TDO: pololetně I. pololetí do 31.3.2020 a II. pololetí do 30.9.2020.             
  •                                                         
  • Stočné se platí paušální částkou 1.435,-Kč/osoba/rok nebo spotřeba vody x 41,-Kč/m3 včetně DPH. Splatnost poplatku je do 31.12.2020. Osvobozeni od poplatku jsou děti na které je pobírána mateřská nebo rodičovská dovolená a studenti studující mimo Olomoucký kraj ve výši 50%. Úleva bude poskytnuta po předložení potvrzení.                                                                                           
  •  
  • Poplatek za psa 100,-Kč/pes/rok. majitelé starší 65 let, kteří za každého psa zaplatí jen 50,- Kč. Má-li majitel psa 65 a více roků činní poplatek 50,-Kč/pes/rok. Poplatek lze zaplatit pouze jednou částkou ( tedy na celý rok), nikoli pololetně. Majitel psa je povinen tento poplatek zaplatit tam, kde je pes držen, nikoli tam, kde je majitel hlášen k trvalému pobytu. Splatnost poplatku je do 30.9. příslušného kalendářního roku.           
  •                                                                          
  • Cena vodného 26,-Kč/m3 včetně DPH.

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

administrace