Dnes je 07.12.2019

POPLATKY NA ROK 2019

« zpět

                   VŠECHNY POPLATKY LZE ZAPLATIT DO POKLADY OBCE NEBO NA ÚČET  OBCE VEDENÝ U KB  č.ú. 107-8830230207/0100

  • Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí v roce 2019 450,-Kč/osobu/rok. Splatnost poplatku za odvoz TDO: pololetně I. pololetí do 31.3.2019 a II. pololetí do 30.9.2019.                                                                     
  • Stočné se platí paušální částkou 1.365,-Kč/osoba/rok nebo spotřeba vody x 39,-Kč/m3 včetně DPH.  Splatnost poplatku je do 31.12.2019.                                                                                                                                                           
  • Poplatek za psa 100,-Kč/pes/rok. Poplatek lze zaplatit pouze jednou částkou ( tedy na celý rok), nikoli pololetně. Majitel psa je povinen tento poplatek zaplatit tam, kde je pes držen, nikoli tam, kde je majitel hlášen k trvalému pobytu. Splatnost poplatku je do 30.9. příslušného kalendářního roku.                                                                                            
  • Cena vodného od 1.3.2019 je stanovena ve výši 26,-Kč/m3 včetně DPH.

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

Žádost o výmaz (GDPR)
webdesign Studio R3D, s.r.o.