Dnes je 27.02.2024

Částečná a úplná uzavírka silnice II/449 v úsecích ulice Olomoucká Litovel – Chořelice a ulice Palackého v Litovli při akci „II/449 MÚK Unčovice – Litovel

« zpět

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o částečné a úplné uzavírce silnice II/449 v úsecích ulice Olomoucká Litovel – Chořelice a ulice Palackého v Litovli při akci „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“ v termínu od 1. 3. 2023 do 16. 7. 2023. Řešení přiložených výlukových jízdních řádů je obdobné jako při realizaci stavby silnice II/449 v úseku Litovel – Rozvadovice z roku 2022.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

 1. 3. 2023 – 16. 7. 2023 - částečná uzavírka II/449 v úsecích ulice Olomoucká Litovel – Chořelice a ulice Palackého v Litovli – mimo BUS

13. 3. 2023 –   2. 4. 2023 - úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – včetně BUS

  3. 4. 2023 – 29. 4. 2023

  • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – včetně BUS
  • z toho v termínu 24. 4. 2023 – 29. 4. 2023 (náhradní termín 30. 4. 2023 – 6. 5. 2023) pokládka živičných vrstev – včetně BUS
  • částečná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do MK ul. Palackého, průjezd bude umožněn po volné části vozovky a bude řízen semafory – mimo BUS

30. 4. 2023 – 18. 6. 2023

  • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovel Chořelice – mimo BUS
  • částečná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do MK ul. Palackého, průjezd bude umožněn po volné části vozovky a bude řízen semafory – mimo BUS                                                             

19. 6. 2023 – 30. 6. 2023 úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po železniční vlečku ul. Palackého – mimo BUS

  • z toho v termínu 24. 6. 2023 – 25. 6. 2023 pokládka živičných vrstev – včetně BUS

 

Popis změn pro termín od 13. 3. 2023 do 29. 4. 2023:

 

Linka 890302

Autobusová zastávka Litovel,Chořelice,rozc. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka po dobu uzavírky pojede po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Litovel,Palackého přes Nasobůrky na dálnici D35. Na exitu 253 sjede na silnici II/449 na Unčovice a obslouží zastávku Litovel,Unčovice,rozc., která bude přemístěna o cca 110 m na náhradní zastávku v blízkosti provozovny rychlého občerstvení pouze ve směru na Olomouc. V opačném směru pojede linka ze stávající zastávky Litovel,Unčovice,rozc. na dálnici D35 a na exitu 248 sjede na Nasobůrky a do Litovle. Na zastávku Litovel,Rozvadovice,rozc. budou zajíždět pouze vybrané spoje.

Spoj 53 na lince 890302 s odjezdem z Litovle v 14:05 hod. do Olomouce bude uspíšen o 10 minut na odjezd v 13:55 hod. Spoj bude zajíždět na zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc., Litovel,Unčovice,škola a Litovel,Březové,náves.

Linka 890308

Linka pojede po stejné objízdné trase jako linka 890302.

Spoje 1, 3 a 14 nebudou provádět závlek do Rozvadovic, bez obousměrné obsluhy zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc.

Spoje 7, 8, 9 a 10 budou zrušeny bez náhrady v celé své trase.

Spoj 9 provozovaný v úseku Litovel – MČ Březové bude zrušen v celé své délce a nahrazen novým spojem č. 509, který bude zajišťovat obslužnost mezi zastávkami Litovel,škola a Litovel,aut.st. s návazností v zastávce Litovel,aut.st. na výše uvedený spoj č. 53 linky 890302.

Zastávka Litovel,Unčovice,rozc. (směr Náklo) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 110 m dále ve směru jízdy na silnici II/635 v blízkosti provozovny rychlého občerstvení k náhradnímu označníku.

Zastávky Litovel,hřbitov; Litovel,Chořelice,rozc. Litovel,Rozvadovice,rozc.; Litovel,Rozvadovice,náves nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Linka 890307

Z důvodu provozního zajištění oběhů vozidel smluvního dopravce dojde k úpravám spojů i na této lince, která není přímo trasována plánovaným místem stavby.

U spojů 12, 15, 27, 30, 31, 32, 34 dojde k minutovým úpravám časových poloh pravidelných odjezdů.

Spoj 36 bude prodloužen do zastávky Litovel,aut.st.

 

ÚPRAVA SPOJE - linka 890307 - Litovel -Nové Zámky - Bílá Lhota
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace