Dnes je 13.06.2021

Co se mění od 31.5.2021 - COVID 19

« zpět

 

Opatření přehledně: V pondělí se otevřou restaurace, bary, bazény či sauny

 

Od pondělí 31. května se mohou otevřít vnitřní prostory restaurací, bary, herny, bazény, sauny nebo wellness. Ministerstvo zdravotnictví tak rozhodlo poté, co Nejvyšší správní soud konstatoval opakovanou nezákonnost některých zákazů. Zmírňují se také některá další pravidla. Aktuálně.cz přináší přehled uvolněných opatření i těch, která nadále zůstávají v platnosti.

Hlavní změny od 31. května

 • otevřít se mohou vnitřní prostory restaurací, barů, klubů, bazénů, dále sauny, wellness, herny či kasina, a to zákazníkům s prokázanou bezinfekčností* (pouze u restaurací postačuje i samotest)
 • v restauracích, klubech či diskotékách je zakázána živá hudba a tanec
 • organizovaných akcí se může zúčastnit maximálně 10 lidí, s respirátorem/rouškou a potvrzením o bezinfekčnosti až 75 lidí uvnitř či 150 lidí venku
 • zoologické či botanické zahrady mohou nově fungovat bez omezení kapacity, ve vnitřních prostorech musí být prostor 15 metrů čtverečních na osobu a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry
 • skupinové prohlídky jsou nově možné, lidé nesmí mít příznaky covidu a počet osob ve skupině včetně průvodce je omezení na 10 lidí, případně na 30 lidí s potvrzenou bezinfekčností*
 • obchody a služby mohou otevírat už v 5:00, o hodinu dříve než dosud (čerpací stanice, lékárny či prodejny na nádražích apod. nadále bez omezení času)
 • na kongresy a vzdělávací akce může přijít až 250 lidí při zachování maximálně padesátiprocentní obsazenosti sálu
 • na očkování se v současnosti mohou registrovat lidé starší 30 let (a mladší lidé pouze ze stanovených prioritních skupin, např. učitelé, chronicky nemocní, pracovníci sociálních služeb apod.)
 • (*) bezinfekčnost se prokazuje platným negativním testem na covid (PCR test platný 7 dní, antigenní test 3 dny), potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech, potvrzením o očkování (nejméně 22 dní a nejvíce 90 dní po první dávce nebo o uplynutí 22 až 90 dnů od první dávky očkování. Do restaurací mohou lidé také na základě samotestu např. ze zaměstnání či školy

Pohyb lidí a shromažďování

 • volný pohyb lidí není omezen
 • organizovaných akcí se může zúčastnit maximálně 10 lidí, případně až 75 lidí uvnitř či 150 lidí venku pokud mají respirátor/roušku a prokázanou bezinfekčnost*. Pravidla se vztahují na spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce.
 • pravidlo se nevztahuje na svatby, pohřby nebo uzavření registrovaného partnerství, pokud je na nich maximálně 30 lidí
 • omezení se nevztahuje také na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob
 • na shromážděních jako jsou demonstrace není celkový počet účastníků omezen, všichni musí mít respirátor/roušku. Venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech a rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry. Uvnitř musí být dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů domácnosti) a před vstupem si lidé musí dezinfikovat ruce.
 • pro významné kulturní, sportovní nebo jiné akce může ministerstvo zdravotnictví vyhlásit zvláštní podmínky
 • pro organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let platí zvláštní pravidla
 • sportovní utkání a hudební, divadelní, filmová a jiná představení se mohou konat venku i uvnitř, obsazena může být maximálně polovina míst k sezení a počet diváků nesmí být vyšší než 500 lidí uvnitř či 1000 venku. Všichni musí mít respirátor a potvrzení o bezinfekčnosti*. Mezi diváky musí být vždy volné sedadlo, je zakázáno jíst a pít.

Nošení roušky/respirátoru

 • na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent podle příslušných norem (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod.)
 • nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, na mezinárodních letištích, ve školách a školských zařízeních (žáci základní školy mohou používat i zdravotnické nebo obdobné roušky). Dále pak v prostředcích veřejné dopravy a na jejích nástupištích, v přístřešcích a čekárnách, a také v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti).
 • respirátor/rouška už není povinná venku, pokud se dodrží odstup od ostatních lidí alespoň 2 metry (mimo členy jedné domácnosti)
 • děti od 2 do 15 let mohou nosit například i zdravotnickou roušku
 • ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranu štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů
 • zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory/roušky v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými lidmi. Příslušníci a zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému mohou používat masku nebo polomasku.
 • z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, žáky, studenti a učitelé při zpěvu či tělocviku, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také hospitalizovaní pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), lidé během soudního řízení, herci a zpěváci při představení, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby a lidé venku při dodržení odstupu, zákazníci stravovacích služeb nebo lidé venku při jídle či pití, snoubenci či partneři a jejich hosté při obřadu a focení a lidé na vnitřních umělých koupalištích. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.

Obchody a služby

 • mohou být otevřené všechny obchody a služby, otevřeno mohou mít mezi 5:00 a 21:59 (s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, prodejen na nádražích a letištích, prodejen ve zdravotnických zařízeních, některých stravovacích služeb a vozidel taxislužby)
 • tržiště, tržnice či stánky mohou prodávat veškerý sortiment. Prodejci musí zajistit odstupy mezi stánky nejméně 2 metry, u každého místa umístit nádoby s dezinfekcí a zajistit, aby se nebyl více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Je možné prodávat jídlo a pití ke konzumaci na místě za určitých podmínek (např. odstup mezi zákazníky alespoň 1,5 metru, u jednoho stolu nejvýše 4 lidé).
 • služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat systémem jeden poskytovatel na jednoho zákazníka v jeden čas. Zákazník musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, případně může využít samotest přímo v provozovně.
 • v obchodech a službách nesmí být více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy (nevztahuje se na dítě do 6 let doprovázející zákazníka, u provozovny menší než 15 metrů čtverečních se nevztahuje na dítě mladší 15 let či doprovod postiženého), zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy. U rodičů s kočárkem nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku, dítě v kočárku se nepočítá do limitu osob.
 • v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních je zakázán provoz dětských koutků. Provozovatel musí bránit shlukování lidí nebo využívání míst k odpočinu, např. laviček.
 • veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 2 metry (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 15 metrů čtverečních plochy
 • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky mohou být otevřené za stanovených podmínek: návštěvníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, nasazený respirátor/roušku po celou dobu, všichni sedí a mezi sedícími je odstup 1,5 metru (pokud nesedí u jednoho stolu), jídlo je možné formou bufetu, je zakázána živá hudba a tanec
 • lázeňská a rehabilitační péče je otevřená pro pacienty, kteří mají pobyt alespoň částečně hrazený z veřejného pojištění, i pacienty, kteří si svůj pobyt hradí sami (pouze občané ČR, EU, držitelé dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k pobytu). Pacienti musí doložit negativní test ne starší než 48 hodin nebo mít ukončené očkování. Po dobu pobytu v lázních musí absolvovat minimálně jednou za 7 dní test na covid. Na pokoji mohou být lidé ubytováni po jednom, s výjimkou členů stejné domácnosti.
 • bazény, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní mohou být otevřené
 • muzea, galerie a památky jsou otevřené. Podmínkou je, aby každý návštěvník měl uvnitř k dispozici 15 metrů čtverečních plochy. Musí mít také respirátor/roušku a musí udržovat rozestupy. Skupinové prohlídky jsou možné za stejných pravidel.
 • zoologické a botanické zahrady mohou mít otevřené venkovní i vnitřní prostory při dodržení 15 metrů čtverečních vnitřní plochy na osobu a dvoumetrových rozestupů), kapacita již není omezena

Restaurace a hotely

 • restaurace, hospody, bary či kavárny mohou mít otevřené vnitřní i vnější prostory, je zakázána živá hudba a tanec, zákazníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti* případně negativní výsledek samotestu (např. ze zaměstnání či školy)
 • fungovat mohou také provozovny, které neslouží pro veřejnost, např. zaměstnanecké stravování, stravování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách či ve věznicích, školní jídelny
 • provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci (s výjimkou osob ze společné domácnosti), u dlouhého stolu pak musí být mezi skupinami po max. 4 zákaznících odstup od dalších alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst. Sedící zákazníci nesmí být blíže kolemjdoucím než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, pokud je nedělí bariéra.
 • hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou mít otevřeno bez omezení kapacity, hosté musí prokázat bezinfekčnost*

Sport

 • otevřena mohou být sportoviště ve vnitřních prostorách (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a taneční studia, posilovny a fitness centra. Na jednoho člověka musí připadat 15 metrů čtverečních. Podmínkou je prokázání bezinfekčnosti*, lidé také nesmí mít příznaky covidu. V případě skupinových lekcí mezi sebou lidé musí dodržovat rozestupy alespoň 2 metry.
 • bazény mohou být otevřené, na každého člověka musí připadat 15 metrů čtverečních vodní plochy a přilehlé odpočinkové plochy, návštěvníci musí udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť mimo bazén, nesmí mít příznaky covidu a musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, ve společných částech mimo bazén je nutné nosit respirátor/roušku
 • wellness, sauny a solné jeskyně mohou fungovat s maximální kapacitou 30 procent, minimální teplota sauny musí být 80 °C, bez využití krystalického ochlazování a ledových studen, návštěvníci musí udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nesmí mít příznaky covidu a musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, ve společných částech mimo saunu (chodby, šatny, odpočívárny) je nutné nosit respirátor/roušku

Školy

 • školky a dětské skupiny: jsou otevřené pro všechny děti a ve všech krajích. Děti se netestují a nemusí nosit roušky
 • základní školy: jsou otevřeny ve všech krajích, žáci se učí v běžném režimu na prvním i druhém stupni ve všech krajích
 • podmínkou pro přítomnost ve škole je negativní test na covid-19. Na prvním stupni je povinné testování jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Od 24. května bude testování s antigenními testy povinné jednou týdně a s PCR testy jednou za dva týdny. Testovat se nemusí plně očkovaní nebo ti, kteří covid v posledních 180 dnech prodělali.
 • střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře: mohou být otevřené pro prezenční výuku
 • vysoké školy: mohou mít praktickou i teoretickou výuku, většina škol však již výuku ukončila a probíhá zkouškové období
 • zpěv a sport je během školní výuky zakázán, pokud není součástí vzdělávacího či studijního programu. Výjimku pro sport mají mateřské školy, studenti škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí programu, a povoleno je také sportování venku.

Úřady

 • úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin
 • úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat
 • propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku platil poslední nouzový stav (tj. od 5. října 2020 do 11. dubna 2021). Odklad se týká také technické kontroly aut.

Zdravotnická a sociální zařízení

 • návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a sociálních službách jsou povolené, podmínkou je negativní test na covid před návštěvou nebo PCR test ne starší než 48 hodin, případně ukončené očkování nebo prodělání covidu v posledních 90 dnech. Po dobu návštěvy je nutné mít respirátor/roušku.
 • přítomnost u porodu je povolena při splnění podmínek: 1) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 2) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 3) třetí osoba se podrobí testu nebo předloží negativní test ne starší než 48 hodin, nebo certifikát o očkování, nebo doklad o prodělání covidu v posledních 90 dnech
Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace